Begin
Aktueel
Officieren
Korpsorganisatie
Foto's
Kleding
Links
Contact
Overdenkingen
 
Contact Aktiviteiten Kleding Buurthuiskamer
 
   

Dienst op zondag
Iedere zondag is er om 10.00 uur een dienst, waarin we God loven, prijzen en danken voor alles wat Hij voor ons is. U bent altijd van harte welkom om de diensten te bezoeken.

Buurthuiskamer
De Buurthuiskamer is te bezoeken van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 13.30 uur, behalve vrijdag dan tot 12.30 uur. U bent hier van harte welkom voor een gezellige ontmoeting, een kopje koffie of thee, maar ook met vragen of advies op allerlei gebieden.
Tevens is er iedere week een Maatschappelijk Werk(st)er die spreekuur houdt. Die is beschikbaar om u op allerlei gebieden te begeleiden of naar u te luisteren.
Om een afspraak te maken kunt u contact opnemen met het telefoonnummer 0181-612279, het liefst tijdens de openingstijden van het Open huis.

Kledingbeurs
De kledingbeurs is open op dinsdag en donderdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur.
Het adres is: A. v.d. Nootstraat 4.
Indien u spullen heeft voor de kledingbeurs, dan kunnen deze afgeleverd worden tijdens openingsuren. In alle andere gevallen kan de kleding afgegeven worden bij A. v.d. Nootstraat 8 (volg de bordjes voor de plek waar de kleding kan worden neergezet).

Buurtmaaltijd
Vanaf januari 2015 is er elke woensdag van 17.30 uur tot 18.30 uur een heerlijke Buurtmaaltijd voor een bedrag van 3,50.

Oppas tijdens de dienst
Tijdens de dienst op zondag is er in overleg oppas voor kinderen tot 6 jaar.

Samen bijbellezen en bijbelstudie
Dit is op woensdagen om 20.00 uur (kijk voor de juiste informatie onder aktueel in de maandbrief voor de juiste datum) in het gebouw. Precies zoals de naam dat aangeeft gaan we tijdens deze momenten met elkaar uit de Bijbel lezen en denken we met elkaar na over wat we gelezen hebben. Iedereen is van harte welkom.

Vrouwenbond
Iedere week is er op dinsdag tussen 13:30 uur en 15:30 uur
een middag met gezelligheid en vriendschap.
Wat doen we?
Bijvoorbeeld: een crea middag, een thema, bingo, zingen, enz.,
vanzelfsprekend met koffie of thee.
Alle vrouwen (vanaf 16 jaar) zijn hier welkom!

Zingen met je Kind
Zingen met je Kind is een activiteit voor ouders, grootouders en opvoeders en hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. ZMJK is op projectbasis, twee keer per jaar een cyclus van een aantal dagdelen, voor extra informatie kijk onder actueel in de maandbrief. Op deze ochtenden / middagen zingen we kinderliedjes met beweging. Na het zingen kunnen de kinderen met elkaar spelen terwijl de ouders in de gelegenheid zijn met elkaar in gesprek te gaan over zaken rondom de opvoeding of samen met de kinderen iets creatiefs te doen. Info: 0181 - 622686

 
   
 
Leger des Heils Spijkenisse. Alle rechten voorbehouden                                                                         [best visible 1024x768]